El-Aziz Samini - Hoşgeldiniz - El-Aziz Samini

 

 

 

-HOŞGELDİNİZ-

El-Aziz Samini
Açılış sayfası yapın Sık kullanılanlara Ekle Bize Yazın Siteyi Arkadaşına Öner

HALİT HOCA EFENDİ
HOCAEFENDİNİN 2. SENEİ DEVRİYESİ TALİP HOCANIN DUASI


VİDEOLAR
HOCAEFENDİNİN 1. SENE ANMA PROGRAMINDA
 TALİP DARTAY HOCAMIZIN HATİM DUASI
http://youtu.be/3Ycra-moX3M


HOCAEFENDİNİN VEFATININ 1. SENE ANMA PROGRAMI  http://youtu.be/WYMQ5Q6zFj8


TALİP- HOCAEFENDİ  http://youtu.be/yT29bqkm5bU

HOCAEFENDİ   http://youtu.be/M8aRrNEm-K8
HALİD ÇAKMAK  http://youtu.be/7wgowg1vPuQ
HALİD HOCA EFENDİ 1  http://youtu.be/qA_fq9kOoNA
ELAZIG IN MANEVİ DİNAMİKLERİ  http://youtu.be/JlGqmbF3faI
HALİD HOCA EFENDİ 2    http://youtu.be/cBv3uwyj9uU

Hatme halit hoca efendi  http://youtu.be/oog7hx_pII8

Halit hoca efendi3  http://youtu.be/shdy0E-sX 

HALİT HOCAFEDİNİN CENAZE GÖRÜNTÜSÜ http://youtu.be/f7LNBXSJmEs

HALİT HOCAEFENDİDEN DERLEMELER
http://youtu.be/1p98Yt1uCis

Elazıg eski müftülerden Hacı Ömer BİLGİNOGLU
 http://youtu.be/GGuC21zjFxA

İçerik

 

Duyurular

Şu an bu bloğun içeriği yok.

Üyelik

Kullanıcı Adı

Şifre

Üye Değilseniz? Hemen Tıklayın.

Toplam Ziyaret

Şu ana kadar
506382
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Şubat 2007

On-Line Durum

Şu an sitede, 3 ziyaretçi bulunuyor


Câmilere ve İmamlara Dâir
SORU: Cami binası mı önemli ve kıymetlidir; o camide mihraba geçip namaz kıldıracak, minbere çıkıp hutbe okuyacak, kürsiye çıkıp halka va’z u nasihat edecek imam, hatip ve vâiz mi önemli ve kıymetlidir?

CEVAP: Hiç şüphe yok ki, din hizmetkarları binadan, kubbeden, minareden önemli ve kıymetlidir.

SORU: Bir milyon dolara mal olan bir cami binasında İslama ve Ümmete hizmet edecek vasıflı ve etkili imam, hatip ve vaiz için ne kadar para harcanmalıdır?

CEVAP: En az bir milyon dolar yerli yerinde planlı programlı harcanmalıdır.

SORU: Bu para nasıl harcanmalıdır?

CEVAP: Din hizmetkarlarının alim, faqih, ihlaslı, muttaqi, muktedir, icazetli, etkili olmaları; hem İslamı, hem de dünya kültürünü iyi bilmeleri için onlara ne gibi ilimler öğretilmesi, ahlak ve karakterlerinin nasıl terbiye edilmesi gerekiyorsa, bunlar yapılarak.

SORU: Cami hizmetlilerinin icazetli alim ve fakih olması gerekir mi?

CEVAP: Kesinlikle gerekir.

SORU: Bütün imamların, hatiplerin, vaizlerin fakih olarak rütbe ve dereceleri nasıl olmalıdır?

CEVAP: En azından, tabakat-ı fukahanın en alt derecesi olan ashab-ı fetvadan olmaları gerekir.

SORU: Halkı namaza, cemaate, ibadete camiin kubbesi, tezyinatı ve minaresi mi çeker; yoksa içinde hizmet gören ulemanın (hademe-i hayratın) ilmi, irfanı, hizmeti, cazibesi ve karizması mı çeker?

CEVAP: Elbette ki, âlim ve fazıl hizmetkarların cazibesi ve karizması çeker.

SORU: Süslü püslü, ihtişamlı, büyük, yaldızlı cami var ama içi boş, cemaati çok az, gelen halk uyarılmıyor, aydınlatılmıyor, bilgilendirilmiyor, kurtulmaları için çalışılmıyor…

CEVAP: Böyle bir cami, kubbesi altınla kaplı olsa bile çok haraptır.

SORU: Hademe-i hayratta (imam hatip vaizlerde) olması gereken şartlar faziletler meziyetler hangileridir?

CEVAP: Alim, faqih, icazetli, ehliyetli, liyakatli, ihlaslı, etkili, cazibeli, karizmalı, faziletli, yüksek ahlak ve karakterli, bilge olmaları gerekir.

SORU: Hademe-i hayratın tarikat mensubu olması iyi midir?

CEVAP: Bağlı oldukları tarikatlar Şeriata, dinin zâhirine uygunsa çok iyidir, çok faydalıdır, çok fütuhata sebep olur. Yakın tarihin çok hizmet etmiş imamları aynı zamanda tarikat şeyhi idiler. Mesela İskenderpaşa Cami-i şerifi imamı merhum Muhammed Zahid Kotku hazretleri. Camii beş vakitte dolardı.

SORU: Tarikat tarafı var ama Şeriat ve fıkıh tarafı yok. Böylesinden imam olur mu?

CEVAP: Olmaz.

SORU: Hademe-i hayrat politikaya karışmalı mıdır?

CEVAP: Politikanın üzerinde kalmalıdır.

SORU: Camilerdeki cemaatin miktarı ne olmalıdır?

CEVAP: İlk planda, sabah namazlarında cumalarda olduğu gibi dolmalıdır. Diğer dört vakitte avluya, sokaklara caddelere taşımalıdır. İlk planda dedim, bu yeterli değildir, ileride günde beş kez hayat namazla durmalıdır.

SORU: Cuma hutbeleri nasıl olmalıdır?

CEVAP: Dinleyenler ürpermeli, uyanmalı, ağlamalıdır. Bayılanlar olmalıdır. Dinleyenlerin bir kısmı tevbe edip ıslah olmalıdır.

SORU: Kemalist laik düzen camilerde güçlü hademe-i hayratın vazife görmesini, hizmet etmesini ister mi?

CEVAP: Kesinlikle istemez.

SORU: Çok güçlü din hizmetlileri yetiştirmek için neler yapılmalıdır?

CEVAP: Mesela Hindistan’ın Lucknow şehrindeki Nedvetü’l-Ulema İslam üniversitesine çok zeki, çok ahlaklı, çok yüksek karakterli, çok idealist, çok fedakar, çok liyakatli, çok istidatlı öğrenciler gönderilerek iyi yetişmeleri sağlanmalıdır.

SORU: Bu iş Türkiyede yapılamıyor mu?

CEVAP: Birtakım hizmetler elbette yapılıyor, eleman yetiştiriliyor ama yeterli olmuyor.

SORU: Niçin?

CEVAP: İslam medreselerinin kapatılmasından sonra ülkemizde büyük bir kopukluk olmuş, her şeyin çivisi çıkmıştır.

SORU: Türkiyenin kültür lisanı Türkçe olduğuna göre, camilerdeki Türkçenin nasıl olması gerekir?

CEVAP: En güzel, en edebî, en ahenkli Türkçe cami Türkçesi olmalıdır; imamların, hatiplerin, vaizlerin kâffesi edib olmalıdır.

SORU: Siyaset, nefsaniyet, şöhret için yapılan camilere ne dersin?

CEVAP: Cami Allah için, ihlasla yapılmalıdır. İhlas yoksa işin içine nifak girmişse mescid-i dırar olmasından korkulur.

SORU: Bid’ati kendisini küfre götüren birinin arkasında namaz kılınır mı?

CEVAP: Kılınmaz.

SORU: Farz namazları cemaatle kılmak ihtiyarî midir, yoksa mecburî mi?

CEVAP: Yirmi küsur şer’î özrün dışında hür ve mukim Müslüman erkeklerin farz namazları cemaatle kılmaları gerekir. Cemaate katılıp katılmamak konusunda Müslümanın seçim ve tercih hakkı yoktur.

SORU: Diyanet’in en önemli altı vazifesi nelerdir?

CEVAP: (1) İman… (2) Tashih-i itikat… (3) Beş vakit namazın kılınması… (4) Halka ilmihalini doğru olarak öğretmek… (5) Ümmet, Hilafet, ittihad-ı İslam, uhuvvet-i imaniye şuuru… (6) Vasıflı, güçlü, üstün, etkili, hizmetkar, ihlaslı Müslümanlar yetiştirmek.


Elazığ Lalegül Anaokulu14 yeni fotoğraf ekledi.
Aydın Şimşek tarafından paylaşıldı · 15 Kasım, 13:37 · 

Elazığ'ımıza teşekkürlerimizi sunarız ilk senemiz'de kayıtlarımızı doldurduk.bize gösterdiginiz teveççühe layık olmaya çalışacagız İNŞAALLAH


Müslüman Nasıl bir İnsandır?

İSLAMDA cihad fi sebilillah vardır ama terör yoktur. Müslüman, gayr-i müslim ve gayr-i muharib sivilleri, kadınları, çocukları, ihtiyarları, suçsuzları, biçareleri, Ehl-i Zimmeti öldürmez. Aksine onları korur.

Müslüman yalan söylemez.

Müslüman savaş hile ve hud’aları dışında hile yapmaz.

Müslüman gıybet ve iftira etmez.

Bilhassa Tarikat mensubu veya Risale-i Nur talebesi Müslüman gıybet edemez. Ederse bilin ki, o gerçek tarikatli ve gerçek Nurcu değildir; ölü kardeşinin etini yemekten zevk alan iğrenç bir fâsık ve fâcirdir.

Müslüman nefs-i emmâresini beğenmez.

Müslüman para ve menfaat için her haltı yemez.

Müslüman haram kazanmaz, haram yemez.

Müslüman israf etmez, o, lüks gösteriş saçıp savurma gurur kibir hastası değildir.

İhtiyacı varsa Müslümanın elbette cep telefonu olur ama Müslüman cep telefonu manyağı, bağımlısı ve fetişisti değildir.

Müslüman ruhbanları erbab haline getirip putlaştırmaz.

Müslüman hizip ve parça holiganlığı militanlığı fanatizmi yapmaz.

Müslüman komşularının meleğidir.

Müslüman durup dinlenmeden gevezelik ve zevzeklik etmez.

Müslüman Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde, parayı veya malı temlik ederek zekatını hakikî şahıslara verir. Zekattan başka sadaka da verir.

Müslüman cimri değildir, cömert ve kerimdir. Yardım etmeyi, paylaşmayı sever.

Müslüman kendini övmez.

Müslümanın boynunda zamanın İmamına biat ve itaat bağı vardır.

Müslüman küfürden, şirkten, dinsizlikten râzı olmaz.

Müslüman, Kuran-ı Kerimi kendi heva ve re’yi ile tefsir etmez. Bunun küfre götüreceğini bilir.

Müslüman, Müslümanları aldatmaz.

Müslüman, Ehl-i Kıble olan, Allahı ve Resulünü (Salat ve selam olsun ona) seven mü’min kardeşini tekfir etmez.

Müslüman insanların gizli günah ve ayıplarını araştırmaz, tecessüs etmez.

Müslüman bir mide ile yer ve doyar. Doyduktan sonra yemez.

Müslüman yüksek ahlaklı ve yüksek karakterli bir insandır.

Müslümanın fazilet ve meziyetlerini, üstünlüklerini düşmanları bile kabul eder.

Müslüman çocuklarına İslamı öğretir veya öğrettirir, buluğ çağından sonra onlara beş vakit namazı kıldırır.

Müslüman Rahmanın evliyasını sever.

Müslüman, kâfirleri dost ve velî edinmez.

Müslüman, işleri ehliyetli ve güvenli kimselerle istişare ederek görür.

Müslüman fitne ve fesat çıkartmaz.

Müslümanda Ümmet şuuru vardır, o, Ümmet dairesi içindedir, birliğe zarar verecek söz ve hareketlerden kaçınır.

Müslüman Rabb olarak Allah’tan râzıdır,

Kitab olarak Kur’andan râzıdır,

Din olarak İslamdan râzıdır,

Nebi olarak Muhammed Mustafa’dan (Salat ve selam olsun ona) râzıdır,

Şeriat olarak İslam Şeriatından râzıdır,

Ümmet olarak, Ümmet-i Muhammed’den râzıdır.

 
Cumanız mübarek olsun gelin her cuma sabah namazı ailecek bölge camisinde buluşalım

Masumiyeti koparılmış çocuklar

Kapitalizm birey ve toplumları öz varlıklarından koparan ve tüketim ağının içinde eriterek yok eden bir çark. Kadın, erkek, çocuk hemen herkes bu çarkın hedefinde. Masumiyetine zarar gelmesin deyip gözümüzden dahi esirgediğimiz çocuklarımızın benliği çalınıyor kökleri ile olan bağı koparılıyor.

Vahşi batı kendi çocuklarını koruma altına alırken aynı hassasiyeti yoksul toplumlar için düşünmüyor. Yoksul toplumlarda doğup büyüyen çocuklar gözlerini açar açmak bir kuşatma ile karşılaşıyor ve hayata tökezleyerek devam ediyorlar.

Ünlü markalarının ticari hedeflerini gerçekleştirebilmek için reklam filmlerinde çocukları oynatmaları ve bu çocukların yetişkin kıyafetleri ile yaşlarının üzerinde rol üstlenmeleri korkularımızın boşuna olmadığını gösteriyor. Zira çocuklara yetişkin kıyafetleri giydirilerek verilen roller onların masumiyetini koparıyor ve gelecekte yaşanacak sorunlara ortam hazırlıyor.

Bazı yarışma programlarında çocuklara, ağır makyaj yapılıyor, erişkin kıyafetleri giydiriliyor ve onlardan yaşlarının üstünde ağır bir yükü taşımaları bekleniyor. Bu durum çocuğun yaşının getirdiği özellikleri baskılıyor, çocuk yaşadığı süreci tamamlamadan, genç olmaya odaklanıyor, kendini erişkin gibi davranmaya zorluyor. Oysa çocukların bu dönem belli becerileri belli kapasitesi vardır. Bunun üstünde bir beklenti içine girilmemelidir.

Çocuğum bu şekilde giyinip yarışmaya katılsın, reklam filmlerinde oynasın, para kazansın, meşhur olsun istikbalini kurtarsın diye düşünen anne babalar onlar üzerinden doyum sağlamaya çalışıyorlar. Oysa çocuklar sırtlarına aldıkları bu yükü taşımakta hayli güçlük çekiyor ve bir süre sonra çıkmaza giriyorlar. Yetenekleriyle değil görüntüleri ile ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Dışarıda ilgi çekebilmek için çaba gösteriyorlar. Kendilerini akranlarından daha farklı ve daha ayrıcalıklı hissediyorlar. Çocuklar yaşlarının üzerinde davranışlar sergiliyor ve gelişim süreciyle uyumlu olamıyorlar.

Çocukları erişkinlerden ayıran en temel faktör masumiyettir. Anne babalar öncelikle onların masumiyetlerini korumalı ve yaşlarının getirdiği süreci yaşamalarına izin vermelidirler. Aksi takdirde bu çocuklar sırtlarına yüklenen yükü daha fazla taşıyamaz ve bütün enerjilerini tüketebilirler.

Karanlığın sonu


Sesiniz kısılır, gözleriniz buğulanır ve sessizliğe gömülürsünüz

Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeyler boğazınızda düğümlenir ve yutkunursunuz.

Arkanıza döner ve iyi bir şeyler ararsınız fakat o kadar yorulmuşsunuzdur ki, iyi şeyleri görecek durumda dahi değilsinizdir.

Bir ülkenin çöküşünden daha önemsiz değildir çöküşünüz

Fakat sizin çığlıklarınızı kimse ciddiye dahi almaz

Karanlığa dönüp haykırmak,

Ağlayan çocukların sesine neden kayıtsız kaldığını,

Gençleri özvarlıklarından soyutlarken hangi maskeleri taktığını,

İnsanlığı katletmenin bedelsiz kalmayacağını söylemek istersiniz ama sesiniz kısılır ve sessizliğe gömülürsünüz.

Ey karanlık

Ey mazlumların düşmanı

Bil ki bu devran hep böyle dönmeyecek

Bil ki ayaklarının altına aldığın değerleri yeniden canlandıracak yiğitler doğuyor bu topraklarda.

Bil ki, doğacak bu çocuklar senin sesini kısacak, gücünü söndürecek bir direncini kökten yok edecekler.

O vakit sen tarihten silinip gideceksin.

Öldürdüğün insanlığın elleriyle boğulacak ve hesap vereceksin

Ey karanlığa dalmış biçareler

Unutmayın, insanlığın ayağa kalkacağı günler çok yakın

Bakın güneş başını uzatmış ufuktan ve bir şeyler müjdeliyor. Ama siz onu nereden görebileceksiniz. 


Ölümün sessizliği

Ölüm gidenlerle kalanlar arasında perde olur. Ölen kişiyi fiziki olarak dünya üzerinde bir daha görme şansımız kalmaz. Geride sadece yaşanmışlıkların izi vardır. “Şurada oturmuş sohbet etmiştik, şurada kahvemizi yudumlamıştık, şurada ağlamış ve birbirimizi teselli vermiştik…”der derin bir ah çekeriz. Her şey hayal gibi gelip geçer. Hatıralara her gün bir yenisi daha eklenir.

Ölen kişinin ömrüyle yaşıttır hatıralar. -Çok iyiliği dokunmuştu, en zor günlerimde yanımda olurdu, ne zaman sıkılsam onunla konuşurdum, şu kapıdan çıkıverecekmiş gibi gelir- diye başlayan ifadelerin ardı kesilmez.

Ölen kişinin ya da kaybettiğimiz bir nesnenin ruhumuza dokunan bir yanı vardır. Sahip oluğumuz her şeyle bir etkileşim, bir alış verişimiz olmuştur mutlaka.

Evinizin önündeki erik ağacı kurumuş ve yaşlı bir bilge gibi yığılmıştır yere. Eyvah dersiniz, yaz geldi mi döküverir de meyvelerini, altına geçer toplardım. Mahallenin çocuklarına şeker yerine ikram ederdim meyvelerini… Şuraya oturup gölgelenirdim, sabahları kalktığımda başımı uzatır ağaca bakar ve kendimi iyi hissederdim. Çocuklarımla bu ağacın altında oturur ve sohbet ederdim. Yaz mevsimi çaylarımızı burada yudumlardık der ve iç geçirirsiniz. Ağaçtır ne önemi olabilir ki diye düşünenler de vardır. Fakat insanoğlu etkileşim halinde olduğu her nesne ile pasif ya da aktif bir bağ kuruyor. İnsanlarla kurduğu iletişimin aksine nesnelerle daha pasiftir alış verişleri. Fakat öyle de olsa, bir nesnenin kaybı boşluğa neden olur.

Büyükannem beslediği iki inekten biri öldüğünde günlerce yasını tutmuş ve sarı kızım çekip gitti diye dert yanmıştı. Seneye bir inek daha alırsınız, bu kadar dert edecek ne var diyenlere küçücük bir buzağı idi, zayıftı ölür bu dediler, biberonla besledim, çok üzerine düştüm. Sonra büyüdü serpildi, ondan türeyen beş ineğim daha oldu. Ama o benim ilk göz ağrımdı emek verdim. İnsan emek verdiği şeyi sever yavrum demişti. İnsan emek verdiği şeyi sever, ona bağlanır ve ondan kopmak istemez.

 ONLARI KAYBETTİK

Büyüklerimiz, eyvah biz çocukları iyi yetiştirdik zannederken, onlar iyilik ve hasenattan uzaklaştılar. Onlar geçmişlerine sırt dönmekle, her şeyi kaybettiler. Acaba nerede hata ettik onları yeniden kazanabilmek için neler yapabiliriz diye sorarlar. Peki, ebeveynlerimiz, bedenen aramızda yaşayan çocukları için neden kaybettik ifadesi kullanırlar? Büyüklerimiz çocukları ahlaki değerlerle öylesine bütünleştirmişler ki, bu değerlerden uzaklaştıklarında onları kayıp nesiller olarak görüyorlar.

 

Kim gelip girse bu gün Sâminî gülzârina
Bir kademde vâsil olur her kisi dildârina

Bir nefesde mürde dil bulur hayât-i câvidân
Sâminî enfâs-i kudsîden erer hem yârina

Âlem-i mânâda sâh olmak dilersen tâlibâ
Gel bugün ver varligin Sâminî'nin vârina

Hem gönül âyinesin derd-i sivâdan pâk kil
Er huzûr-i hazrete yanma bu furkat nârina

Âlem-i kudse erismek ister isen Bedriyâ
Sidk ile gel bende ol gir Sâminî bâzârina.

İmam Efendi Hz.

 
 

 

 

Anket

Şu an bu bloğun içeriği yok.

GÜNÜN AYETİYurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri kendilerinden evvel yıkıma uğratmış olmamız, hala onları doğru yola iletip yöneltmedi mi? Elbette, bunda ayetler vardır; yine de işitmiyorlar mı?

Secde Suresi / 26. AyetEy Benim iman eden kullarım ! Benim arzım geniştir, o halde Bana ibadet edin, her nefis ölümü tadacak, sonra döndürülüp bize getirileceksiniz ve iman edip salih ameller yapmış olanlar, elbette onları cennetin altlarından ırmaklar akan yüksek köşlerine yerleştireceğiz, o halde ki oarda ebedi olarak kalacaklar ! ne güzeldir mükâfatı o iş görenlerin.

ANKEBUT SURESİ AYET 56_57_58

GÜNÜN HADİSİ
Medine'de birgün Efendimiz (s.a.v) bir grup sahabi ile birlikte otururken karşıdan, yamalı elbisesiyle Mus'ab b. Umeyr (r.a) göründü. Efendimiz (s.a.v) onun Mekke'deki gösterişli halini hatırlayıp ağladı ve sonra şöyle buyurdu: Gün gelip sabah bir elbise, akşam bir elbise giyseniz, evlerinizi Ka'be'yi süslediğiniz gibi süsleseniz, haliniz nice olur?" yanında bulunan sahabîler, "O gün, dediler, biz bugünümüzden çok daha iyi oluruz. Çünkü hayat külfetimiz karşılanmış olacak, biz de ibâdete daha çok vakit ayıracağız."

"Hayır! buyurdu, bilakis siz bugün o günden daha iyisinizdir." (Tirmizî, "Kıyamet", 36)

 Resulullah (s.a.a): “Evet, Allah’a andolsun ki, bunlar olacaktır. Ya Selman! O zaman ümmetimin zenginleri gezi, orta hallileri ticaret, fakirleri ise gösteriş için hacca gidecekler. İşte o zaman bir grup insan, Kur’an’ı Allah’tan gayrisi için öğrenecekler, veled’üz-zinalar çoğalacak, Kur’an’la teğanni edilecek, dünya için birbirlerine düşman olacaklar.”


Günün Sözü


Döndüm sana Yâ Müsîeân, doğru kapînâ gelmişem:
Lütfün dilerim El'aman, doğru kapına gelmişem.

Geldim kapînâ bir garip, derd-î dil'e Sen'sin tabib,
Reddeyleme Sen Yâ Mücib, doğru kapına gelmişem.

Bir bende'yim gayet zelil, rûy'im siyah ve hem hecîl
Şah Nakşibertdimdir delîl, doğru kapînâ gelmişem.

Derd-i dii'e sensin deva, dil hastasına ver şifa,
Yarab, bihakk-i Mustafa, doğru kapına gelmişim.

Yandım ilâhî el aman, nâr-i firak'a ben yanam,
Kârımdürür ah-û figan, doğru kapına gelmişim.

Çektim siva'dan ben elî, buldum sana doğru yolu
Münkir bana desün, deli... doğru kapına gelmişim.


Çektim bu denlhu firkati, bahşet ilâhi vuslatı
Yarab, habibin hürmeti, doğru kapına gelmişem.

Bedri gedayım ben zelil, kılmış beni cürmün alil
Rahm'it bana sen ya Celil, Doğru kapına gelmişem.


Hafız Osman Bedrettin

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2007 - Bu Sitenin Tüm Sorumluluğu Aydın ŞİMŞEK\'e aittir.