El-Aziz Samini - Hoşgeldiniz - El-Aziz Samini

 

 

 

-HOŞGELDİNİZ-

El-Aziz Samini
Açılış sayfası yapın Sık kullanılanlara Ekle Bize Yazın Siteyi Arkadaşına Öner

HALİT HOCA EFENDİ
HOCAEFENDİNİN 2. SENEİ DEVRİYESİ TALİP HOCANIN DUASI


VİDEOLAR
HOCAEFENDİNİN 1. SENE ANMA PROGRAMINDA
 TALİP DARTAY HOCAMIZIN HATİM DUASI
http://youtu.be/3Ycra-moX3M


HOCAEFENDİNİN VEFATININ 1. SENE ANMA PROGRAMI  http://youtu.be/WYMQ5Q6zFj8


TALİP- HOCAEFENDİ  http://youtu.be/yT29bqkm5bU

HOCAEFENDİ   http://youtu.be/M8aRrNEm-K8
HALİD ÇAKMAK  http://youtu.be/7wgowg1vPuQ
HALİD HOCA EFENDİ 1  http://youtu.be/qA_fq9kOoNA
ELAZIG IN MANEVİ DİNAMİKLERİ  http://youtu.be/JlGqmbF3faI
HALİD HOCA EFENDİ 2    http://youtu.be/cBv3uwyj9uU

Hatme halit hoca efendi  http://youtu.be/oog7hx_pII8

Halit hoca efendi3  http://youtu.be/shdy0E-sX 

HALİT HOCAFEDİNİN CENAZE GÖRÜNTÜSÜ http://youtu.be/f7LNBXSJmEs

HALİT HOCAEFENDİDEN DERLEMELER
http://youtu.be/1p98Yt1uCis

Elazıg eski müftülerden Hacı Ömer BİLGİNOGLU
 http://youtu.be/GGuC21zjFxA

İçerik

 

Duyurular

Şu an bu bloğun içeriği yok.

Üyelik

Kullanıcı Adı

Şifre

Üye Değilseniz? Hemen Tıklayın.

Toplam Ziyaret

Şu ana kadar
495365
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Şubat 2007

On-Line Durum

Şu an sitede, 2 ziyaretçi bulunuyor


Dua'ların en makbul oldugu arefe günü hacılarımız arafatta vakfeye duracaklar.gelin bizde bu günümüzü dua ve niyazda geçirelim alış ,veriş.temizlikte degil Rabbim isteyen yokmu diyor biz dünyaya dalmış senden bir şey istemiyoruz diyecek durumdayız gelin belaların oluk oluk aktıgı şu günlerde yarın bölge camisinde Ögle namazını mütakip arefe duasına ailecek katılalım.istenmeyene bir şey verilmez sıdkı gönülle yarınımızı duayla geçirmeye çalışalım

Elaziğ CAMİİ ve Kur'an KURSU Dernekleri Federasyonu'nun fotoğrafı.
Elaziğ CAMİİ ve Kur'an KURSU Dernekleri Federasyonu'nun fotoğrafı.
Müslümanların on ölümcül hatâ ve gafleti
BİRİNCİ ölümcül hatâ ve gaflet: Durumun müsait olduğu zamanlarda en zeki, en vasıflı, en kabiliyetli, en idealist oğullarının yeterli kısmını askerî okullara göndererek dindar subay yetiştirmemeleri. Gerçek dindar subay sekt, cemaat, tarikat, parça holiganlığı ve militanlığı yapmaz. O şuculuk buculuk oculuk yapmaz. Dindar subay İslamcılık yapmaz. İmanlıdır, ibadet eder, ahlakı ve karakteri çok yüksektir, vazifesini kusursuz yapar. Herkesten daha vatanseverdir. Her hususta dindar olmayanlardan üstündür, vasıflıdır. Onun faziletlerini ve meziyetlerini, karşıtları bile takdir ve kabul eder.
İKİNCİ ölümcül hatâ ve gaflet: Yine yeterli miktarda vasıflı ve üstün Müslüman öğretmen ve eğitimci yetiştirmemeleri, en zeki ve kabiliyetli çocuklarını çok para kazandıran dünyevî meslek ve branşlara yönlendirmeleri. Sünnî Müslüman kitle, nadir istisnalar dışında eğitime, öğretmenliğe gereken önemi vermemiştir. On binlerce yeni cami yapılmasına rağmen, bir tek gerçek İslam Mektebi açılmamıştır. Evet, bir ara ülke içinde İslam Mektebi açılamazdı. Lakin yabancı ülkelerde açılabilirdi. Şu anda ülke içinde de açılabilir ama Müslümanlar bunu yapamıyor. Gerçek İslam Mektebi ne demektir, başlıca özellikleri nelerdir? (1) Kur’ana, Sünnete, Cemaata uygun din ve Kur’an dersleri verilir… (2) Beş vakit namaz bütün öğrenciler ve idareciler tarafından okulun camiinde, okul imamının ardında topluca cemaatle kılınır… (3) Ehl-i Sünnet İslamlığı okutulur, öğretilir… (4) Dünyanın en vasıflı ve parlak liselerinin verdiğinden fazla genel kültür verilir… (5) Öğrencilere bilginin yanında ahlak ve karakter terbiyesi kazandırılır… (6) Bilgi ve ahlak boyutunun yanında estetik, güzellik, sanat boyutu kazandırılır… (7) İdeolojik ve seküler okullardan kat kat güçlü ve yüksek seviyede eğitim verir, çok vasıflı öğrenciler yetiştirir. (8) Bu İslam Mektebinin fazileti, üstünlüğü dünyanın hayranlığını celbeder (9) İngilterenin Eton Koleji Türkiyedeki İslam Mektebinin çok gerisinde kalır... Müslümanlar yazık ki, İslam eğitimine ve okullarına; cami halılarına, minare hoparlörlerine, kaloriferlere, klimalara, şadırvanlara, WC’lere verdikleri kadar önem vermediler. Şimdi bunun cezasını çekiyorlar.
Müslümanların ÜÇÜNCÜ ölümcül hatâ ve gafleti, tek bir Ümmet çatısı ve teşkilatı altında bir ve beraber olamamaları, birbirinden kopuk binlerce cemaate, tarikata, parçaya, hizbe, fırkaya ayrılmış olmalarıdır. Ümmet birliği gidince güç de gider. Nitekim, kelle sayısı itibarıyla çoğunlukta olan Sünnî Müslümanlar tefrika yüzünden güçsüz kalmışlar, ve sayıca kendilerinden çok az olan vesayetçi egemen azınlıkların oyuncağı haline gelmişlerdir. Günümüzde, Sünnî Müslümanlar içinde, tek bir Ümmet olma yolunda herhangi bir teşebbüs görülmemekte, parçalanmışlık ve bölünmüşlük hal-i perişanı sürdürülmektedir. Bunun sonu Suriye gibi olmaktır.
DÖRDÜNCÜ ölümcül hatâ ve gaflet, Ümmetin faziletli, gerçekten dindar, gerçekten ahlaklı, râşid sıfatına layık, adaletli, hikmetli, muttaqi bir büyüğünü İmam-ı Kebir seçerek ona biat ve itaat edilmemesidir. Sünnîler çoğunluktaymış, başlarında râşid bir İmam olmadan bu çoğunluğun ne kıymeti olur? İmam-ı Kebirden en fazla nefret edenler, saltanat-ı şahsiyelerine ve menfaatlerine halel gelmesini istemeyen birtakım din baronlarıdır. (Hakikî icazetli ulemayı, fukahayı, meşayihi, has ve muhlis hizmetkârları tenzih ederim.)
BEŞİNCİSİ: Müslüman kesimin belini kıran, onu zelil ve rezil eden en büyük noksanlık şifahî ve bedevî kültürdür. Bu kültür ile köy olmaz, kasaba olmaz, izzet ve şer’î hürriyet, necat felah i’tila olmaz. İslam şehir medeniyetidir. Türkiye Müslümanları İslam, Kur’an, Sünnet, Hikmet medeniyeti ile medenî olmak zorundadır. Böyle bir medenilik sıfatını kazanamazlarsa kurtulmaları mümkün olmaz.
ALTINCISI: Oturmuş medenî ülkelerde medya dördüncü güçtür, bizde ise birinci güçtür. Bugünkü kültürleri ve kapasiteleri ile Sünnî Müslümanlar medya üstünlüğünü kazanamaz. Medyaları üstün etkili güçlü olmadığı için de hür, aziz, galib, muzaffer olamazlar.
YEDİNCİSİ: Çeşitli tarihî, sosyal, kültürel ârızalar sebebiyle Müslümanların ahlak seviyesi çok düşmüştür. Siyasal İslamın, İslamcılıkların içine birtakım münafıklar, eşkıya, yarı mühtediler, dünya şehvetlerine kurban olmuş sefiller, reziller girmiş ve dinî hizmet ve faaliyetleri mıncıklayıp kirletmişlerdir. Öyle ki, bugün, Müslüman olmayan Japonya’da, Yeni Zelanda’da, Norveç’te ve daha nice gayr-i müslim ülkede Türkiye’dekinden çok daha fazla İslam ahlakı vardır. İslam yüksek ahlak dinidir. Ahlak gidince dinin içi boşalmış olur.
SEKİZİNCİSİ: Müslümanların çok büyük kısmı dinin içinin boşaltılması hıyanetine seyirci kaldılar. Din hizmetlerine, islamî faaliyetlere gereken önemi vermediler, veremediler. Kışırda, yüzeyde oyalanıp durdular. Müzeyyen cami binaları yaptırdılar ama mihraplarına (istisnalar dışında) ehliyetli, icazetli, fakih, muhlis, karizmatik, güçlü, vasıflı hizmetkarlar geçiremediler. İmamlık parayla namaz kıldırma memurluğu statüsüne düştü. Camiler, islamî tenvir ve kültür merkezleri olmaktan çıktı.
DOKUZUNCUSU: Bir kısım Müslümanlar dünya şehvetlerine uydular. Lüks, israf, sefahat yaygın hale geldi. Parası olan niceleri sorumsuzca harcadı. Lüks ve israflı meskenler, lüks yazlıklar, lüks otolar, lüks eşya, lüks giyim kuşam, lüks yeme içmeler, lüks konaklamalar, hattâ hattâ hattâ lüks umreler… İslamın tevazu, iktisat, kanaatkarlık emirleri dinlenmedi, ben zekatımı verdikten sonra canımın isteğini yaparım şeytanî kuruntusu zihinleri esir aldı. Şehvet denilince sadece cinsel şehvet hatıra gelmesin. Çok çeşidi vardır: Siyasî şehvetler… Para mal mülk kazanç rant şehveti… Makam mevki ün alkış riyaset şehveti… Cemaat ve hizip holiganlığı da bir tür şehvettir. Büyük sayıda Müslüman bunların kurbanı oldu ve dinî hayatta vahim çöküntüler ve tahribat görüldü.
ONUNCUSU: Müslümanlar tek bir Ümmet çatısı altında toplanıp tek bir İmam’a biat ve itaat etmedikleri ve kırsal kesim taşra kültürü çukuruna düştükleri için; İslam’a ve çağın şartlarına uygun bir kurtuluş ve yükseliş plan ve programına sahip olamadılar. Herkes bildiğini okudu ve yaptı. Kimisi hiçbir şey yapmadı. İktidara İslamcılar gelir ve her şey düzelir kuruntusu bizi afyonladı. Sonunda ortaya bugünkü kaos, anarşi, fısk, fücur, isyan, tuğyan tufanı içinde kaldık.
Gençlerimizi İyi Yetiştirebiliyor muyuz?
LİSE ve üniversitelerde büyük sayıda Müslüman genç yetişiyor, yetiştiriliyor. Bunlar İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, Tasavvuf (İslam Ahlakı) kriterlerine göre iyi yetiştirilebiliyor mu?
Önemli bir soru: Üniversiteli bir gence sadece burs verilmek suretiyle onun iyi, güçlü, vasıflı yetişmesi sağlanır mı? 
Bu soruya bendenizin cevabı şudur: Burs, bir gencin geçimi, yemesi, barınması, cep harçlığı için bir katkıdır. Sadece burs verilerek bir genç yetiştirilmez.
İslam ölçülerine, kıstaslarına göre bir gencin yetişmesi ne demektir?
Cevap: Şu üç boyutunun geliştirilmesi, olgunlaştırılması demektir. Birincisi: Doğru inançlara, bilgilere, kültüre sahip olacak… İkincisi: Ahlak ve karakter terbiyesi alacak… Üçüncüsü: Estetik, sanat, güzellik boyutu gelişmiş ve güçlü olacak.
Gence ayda birkaç yüz lira vermekle bu işler kendi kendine olmaz.
Soru: Bugünkü liselerimiz Müslüman gence, yukarıda saydığım üç boyutu yeterli derecede kazandırabiliyor mu?
Cevap: Kesinlikle kazandırmıyor. Bırakın normal liseleri, İmam-Hatip okulları bile kazandırmıyor. Mevcut eğitim sistemi çağdışı ideolojik, Kemalist bir sistemdir. Islah ve ikmal etmez, ifsad eder.
Somut bir örnek vereyim:
Devlet-i Aliyye zamanında Galatasaray Sultanisinde (Bugünkü Galatasaray Lisesi), okulun kuruluş tarihi olan 1868’den 1912’ye kadar, mektepteki bütün Müslüman çocukların beş vakit namazı, okul camiinde, okulun resmî imamının ardında cemaatle kılmaları mecburî idi. Bu konuda bilgi edinmek isteyenler “Galatasaray Lisesinin Camii ne Zaman Kapandı?” başlıklı yazımı okuyabilirler.
Bugün, İmam-Hatiplerde namaz kılma mecburiyeti yoktur. Kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Kimi okulda kılanların nispeti sadece yüzde ondur.
Liseli ve üniversiteli Müslüman gencin iyi yetişmiş olması, vasıflı bir Müslüman olabilmesi için şartlar vardır.
Birincisi: Sahih bir itikada sahip olacak. Yani inançla ilgili yeterli kültürü olacak.
İkincisi: Yeterli miktarda fıkıh, ilmihal bilecek.
Üçüncüsü: İslam ahlakının prensiplerini, kıstaslarını bilecek ve bunları hayata uygulayacak.
Dördüncüsü: İslam’ı bütünüyle doğru olarak öğrenmiş olacak.
Beşincisi: Dünyanın güçlü ve vasıflı liselerinde okutulduğu kadar genel kültüre, çağ kültürüne sahip olacak.
Altıncısı: İhlaslı olacak.
Yedincisi: Yeterli miktarda sanat, güzellik, estetik kültürüne sahip olacak.
Sekizincisi: İslam düşmanlarından daha güçlü olacak.
Dokuzuncusu: Şifahî kültürlü olmayacak, medenî şehir kültürüne sahip olacak.
Lisede ve üniversitede Müslüman genç yetiştirenlere soruyorum: Bu gençlerin ceplerinde neler olduğunu biliyor musunuz?
Gencimizin cebinde bin liralık bilgisayarlı bir telefon var ama güzel bir defter ve mürekkepli bir dolmakalem yok. Yahu siz nasıl adam yetiştiriyorsunuz?
Müslüman nasıl yetişir? Yetişmenin alet ve vasıtaları nelerdir?
Birinci alet, yazılı anadilini, onun edebiyatını çok iyi bilmektir. Bir Türk, Türk edebiyatını iyi bilmeden elbette Müslüman olabilir ama “vasıflı ve güçlü Müslüman” olamaz.
İkinci zarurî âlet ve vasıta mantıktır. Müslüman bir genç hiç mantık bilmeden yahut yarım yamalak mantıkla vasıflı, güçlü, üstün olamaz.
Hukuk fakültesinde okuyan Müslüman genç, özet de olsa usûl-i fıkıh okumadan iyi bir hukukçu olamayacaktır.
Mimarlıkta okuyan çocuklarımız hüsn-i hat sanatını, ağır musikimizi, dekoratif sanatlarımızı, edebiyatımızı bilmeden mimar olabilirler ama yüksek mimar olamazlar. Onlara ayda birkaç yüz lira değil, birkaç bin lira burs versek, yine olamazlar.
İstanbul Osmanlı kültürüne, görgüsüne, ahlakına, âdâbına, terbiyesine, nezaketine, kibarlığına sahip olunmadan vasıflı olmak çok zordur.
Türkiyeli Müslüman olup, anadili Türkçe olup da Fuzulî’yi bilmeden vasıflı ve kemâlli olmak ne mümkün.
Benim acizane kanaatimce Müslüman kesim, nâdir istisnalar dışında, Müslüman gençleri harcamaktadır.
Şu veya bu cemaate, tarikata, meşrebe mensup olmakla adam olunmaz. Üstün bir eğitim plan ve programı çerçevesinde ehliyetli muallimlerden, üstadlardan eğitim almak gerekir. Eskiden buna talim ve teallüm denilirdi.
Ders almakla da bitmez. Dersler bitince sıkı bir imtihan yapılacak, öğrenmiş mi öğrenmemiş mi ona bakılacak. Öğrendiyse icazet verilecek.
Bazı cemaatler kendilerine bağlı gençlere elmas bile demiyor, pırlanta diyor. Acaba öyle mi?
Muhafazakâr iktidar, ücretsiz Osmanlıca kursları açtı, aradan yıllar geçti, sadece birkaç yüz bin vatandaşımız bin yıllık yazımızı bu kurslara giderek öğrendi. Niçin en az iki üç milyon Müslüman genç bu bedava kurslara giderek millî islamî alfabemizle Türkçeyi okumayı ve yazmayı öğrenmedi?
Vasıflı genç yetiştirme konusu üzerinde daha ciddî durmamız ve bu sahada planlı programlı çalışmamız gerekiyor.
Eski Galatasaray sultanisi gibi, İngiltere’de 1440’dan beri faaliyette bulunan Eton College gibi mükemmel okullarımız olmadıkça ne İslamı, ne de çağı yakalayabiliriz.
Siyasal bilgiler fakültelerinde genç okutuyoruz. Bunların hangisine özel ihlas dersleri verilmektedir? Yarın politikaya atıldıklarında din için mi çalışacaklar, ene’leri için mi?
Mürüvvetsiz, fütüvvetsiz, ilimsiz, irfansız, mantıksız, meziyetsiz, Fuzulîsiz, Abdülkadir Merağîsiz, Ziya Paşasız, hüsn-i hatsız, Cenab Şehabeddin’in Elhan-ı Şita’sız vasıf olmaz.
Cebinde bin liralık telefon var, kalemi ise (o da varsa) bir liralık. Nasıl vasıflı olacak?
Bazı hallerimize ağlayayım mı, güleyim mi, bilemiyorum.


Hoş bir sedadır kurban
Kurban bütün İslam toplumlarında heyecanla karşılanır ve manevi bir hava içinde geçer. Kurban öncesi yapılan hazırlıklara ailenin bütün fertleri katılır ve onlar bunu bir sorumluluk olarak görürler. Bayram öncesi yemekler yapılır, yoksullar için yapılacak yardımlar ayrılır ve ailede bu bireyleri bu tatlı telaşı hep birlikte yaşarlar. 
Kurbanlık hayvan birkaç gün önceden alınır ve evde beslenir. Çocuklar kurban edilecek hayvanın bakımını üstlenir ve kurbanla ilgili sorular sorarlar. Bu vesile ile kurbanın farz bir ibadet olduğunu ve nasıl yaşanması gerektiğini aile ortamında öğrenirler. Anneler yoksul komşu için ayrılan eti çocuğun eline sıkıştırır ve götürmesini ister. Çocuk kendini yaşanan o tatlı heyecanın içinde bulur ve bundan hoşnut olur. Kurbanın Müslümanın zihninde çağrıştırdığı şey, teslimiyet, arınma, şefkat, hayır hasenat ve Allah’ın rahmetidir. Bizi rahmeti ile kuşatan Allah’a hamdolsun. 
Fakat son yıllarda Kurban bayramı ile ilgili akla hayale gelmeyecek yorumlara şahit oluyoruz. Bazı kimseler ortaya çıkıp, kurbanın hayvan haklarına aykırı bir durum olduğunu, kurban kesmenin çocukların ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyebiliyorlar. Toplumun elit kesiminde yer alan bu kimseler, lüks lokantalarda hemen her gün etle beslenirler, toplumda yaşanan haksızlıklara göz yumar görmezden gelirler. Fakat mesele kurban meselesi olunca bilip bilmeden ahkâm kesmeye devam ederler. 
Kurban namaz ve ya oruç gibi farz ibadetlerden biridir. İslam toplumlarının asırlardır uyguladıkları bir sorumluluktur. Fakat kurbanın çocukları ya da erişkinleri olumsuz yönde etkilediğine dair hiçbir veriye rastlamak mümkün değildir. Zira Allah’ın bizlere helal kıldığı şey, bizim duygusal ve zihinsel varlığımızla uyumludur ve mutlaka içinde barındırdığı hikmetler vardır. Fakat bu hikmetleri okuyabilmek için doğru bakmak ve doğru görmek gerekir.
“Allah’ın ayetlerini tasdik ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah’ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin!” (En’am Suresi, 6/118)

 

Kim gelip girse bu gün Sâminî gülzârina
Bir kademde vâsil olur her kisi dildârina

Bir nefesde mürde dil bulur hayât-i câvidân
Sâminî enfâs-i kudsîden erer hem yârina

Âlem-i mânâda sâh olmak dilersen tâlibâ
Gel bugün ver varligin Sâminî'nin vârina

Hem gönül âyinesin derd-i sivâdan pâk kil
Er huzûr-i hazrete yanma bu furkat nârina

Âlem-i kudse erismek ister isen Bedriyâ
Sidk ile gel bende ol gir Sâminî bâzârina.

İmam Efendi Hz.

 
 

 

 

Anket

Şu an bu bloğun içeriği yok.

GÜNÜN AYETİYurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri kendilerinden evvel yıkıma uğratmış olmamız, hala onları doğru yola iletip yöneltmedi mi? Elbette, bunda ayetler vardır; yine de işitmiyorlar mı?

Secde Suresi / 26. AyetEy Benim iman eden kullarım ! Benim arzım geniştir, o halde Bana ibadet edin, her nefis ölümü tadacak, sonra döndürülüp bize getirileceksiniz ve iman edip salih ameller yapmış olanlar, elbette onları cennetin altlarından ırmaklar akan yüksek köşlerine yerleştireceğiz, o halde ki oarda ebedi olarak kalacaklar ! ne güzeldir mükâfatı o iş görenlerin.

ANKEBUT SURESİ AYET 56_57_58

GÜNÜN HADİSİ
Medine'de birgün Efendimiz (s.a.v) bir grup sahabi ile birlikte otururken karşıdan, yamalı elbisesiyle Mus'ab b. Umeyr (r.a) göründü. Efendimiz (s.a.v) onun Mekke'deki gösterişli halini hatırlayıp ağladı ve sonra şöyle buyurdu: Gün gelip sabah bir elbise, akşam bir elbise giyseniz, evlerinizi Ka'be'yi süslediğiniz gibi süsleseniz, haliniz nice olur?" yanında bulunan sahabîler, "O gün, dediler, biz bugünümüzden çok daha iyi oluruz. Çünkü hayat külfetimiz karşılanmış olacak, biz de ibâdete daha çok vakit ayıracağız."

"Hayır! buyurdu, bilakis siz bugün o günden daha iyisinizdir." (Tirmizî, "Kıyamet", 36)

 Resulullah (s.a.a): “Evet, Allah’a andolsun ki, bunlar olacaktır. Ya Selman! O zaman ümmetimin zenginleri gezi, orta hallileri ticaret, fakirleri ise gösteriş için hacca gidecekler. İşte o zaman bir grup insan, Kur’an’ı Allah’tan gayrisi için öğrenecekler, veled’üz-zinalar çoğalacak, Kur’an’la teğanni edilecek, dünya için birbirlerine düşman olacaklar.”


Günün Sözü


Döndüm sana Yâ Müsîeân, doğru kapînâ gelmişem:
Lütfün dilerim El'aman, doğru kapına gelmişem.

Geldim kapînâ bir garip, derd-î dil'e Sen'sin tabib,
Reddeyleme Sen Yâ Mücib, doğru kapına gelmişem.

Bir bende'yim gayet zelil, rûy'im siyah ve hem hecîl
Şah Nakşibertdimdir delîl, doğru kapînâ gelmişem.

Derd-i dii'e sensin deva, dil hastasına ver şifa,
Yarab, bihakk-i Mustafa, doğru kapına gelmişim.

Yandım ilâhî el aman, nâr-i firak'a ben yanam,
Kârımdürür ah-û figan, doğru kapına gelmişim.

Çektim siva'dan ben elî, buldum sana doğru yolu
Münkir bana desün, deli... doğru kapına gelmişim.


Çektim bu denlhu firkati, bahşet ilâhi vuslatı
Yarab, habibin hürmeti, doğru kapına gelmişem.

Bedri gedayım ben zelil, kılmış beni cürmün alil
Rahm'it bana sen ya Celil, Doğru kapına gelmişem.


Hafız Osman Bedrettin

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2007 - Bu Sitenin Tüm Sorumluluğu Aydın ŞİMŞEK\'e aittir.